biểu trưng thăng long xanh
  • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XANH THĂNG LONG
    "Chung tay xây dựng cuộc sống xanh!"

Lọc tinh khiết RO - Thẩm thấu ngược
  • 2020-10-04 23:24:37
  • 5
Lọc tinh khiết RO - Thẩm thấu ngược

Công nghệ lọc tinh khiết thẩm thấu ngược - RO được xem làm công nghệ tiên tiến nhất hiện này với chất lượng nước sau lọc đạt chuẩn an toàn cao.

Xem thêm
Công nghệ lọc nước không ngừng phát triển
  • 2020-10-04 23:24:45
  • 5
Công nghệ lọc nước không ngừng phát triển

Ngày nay khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ chính vì thế các công nghệ xử lý môi trường nước cũng được nghiên cứu và phát triển không ngừng với nhiều công trình có ứng dụng thực tiễn cao.

Xem thêm
1
Zalo: 0965 174 333